Turistautak

| általános tudnivalók | útinformációk |

Általános tudnivalók

a gyalogsztrádákról

Jelzésrendszer

A Retyezát turistaútjain a Romániában „szabványos” három szín (piros, sárga, kék), illetve négy forma (sáv, kereszt, háromszög, pont) kombinációjával találkozhatunk kövekre, fák törzsére vagy fém oszlopokra festve. Említést érdemel még a szigorúan védett Gemenele rezervátum határára figyelmeztető, nem szabványos (igaz, nem is turistautat jelölő) piros négyszög. A jelzések állapota vegyes: az esetek többségében kellő gyakorisággal elhelyezett és rendszeres időközönként felújított jelek kalauzolnak, ám akadnak útvonalak, amelyekre ez kevésbé igaz. A kőtengerrel borított részeken időnként kisebb-nagyobb kőrakások is mutatják az utat. Ezen „kőbabák” segítsége különösen jól jön a zöldessárga zuzmó-mátrixba remekül beleolvadó sárga színnel jelzett utak esetében (főleg ködös időben).

Irányjelző pózna az erdőben

Irányjelző pózna (Pietrele-völgy)
Fotó: © Budai Péter, 2009

Sok jó jelzés kis helyen is...

Kőre festett jelzések (Retyezát-csúcs)
Fotó: © Budai Péter, 2012

Karakter

A turistautak jellege alapvetően a tengerszint feletti magasság és a terepviszonyok függvényében változik. A hegylábi régió erdőségeiben változatos a helyzet: kényelmes talajúttól a köves ösvényig bezárólag bármi előfordulhat. A szálerdőből kiérve jellemzően köves (helyenként havasi gyepbe betaposott vagy beleásott) ösvények vezetik a vándort; eleinte törpefenyő foltokba vágott folyosókon, majd egyre inkább nyílt terepen. A csúcsrégióban az ösvény jelleg gyakran meg is szűnik, csak egyik méretes szikláról a másikra átszökkenve követjük a jelzést. Olykor pedig a gyepen vezető csapások is belevesznek a növényzetbe. Ilyenkor térképről vagy GPS készülékről leolvasott irány szerint, illetve – ha lehetséges – a környező terep alapján tájékozódva mehetünk tovább, remélve hogy újra megtaláljuk az elveszett fonalat. Törpefenyvessel benőtt részeken viszont ne játsszunk felfedezősdit, a sűrű növényzetben ugyanis kilátás híján nagyon könnyű eltévedni, ám annál nehezebb egy tapodtat is előrehaladni. Mesterséges biztosítással („láncos rész”) egyedül a Papusa északkeleti gerincének csorbájában (a Zárt kapuk felé vezető úton), valamint a Bukura főcsúcsának nyugati oldalában (a Retyezát-csúcs felé vezető úton) találkozhatunk. Az előbbi esetben egy régebben kihelyezett, vékonyka acélsodrony „segíti” a kisebb sziklaszöktető leküzdését; az utóbbi helyen viszont már új, vastag acélkábel nyújt biztosabb fogást néhány méternyi kitett szakaszon.

Az utak bejárása a nagy szintkülönbségek miatt általában jó erőnlétet kíván meg, de nem igényel különösebb technikát (túrabotok használata azért sokat segíthet). Nagyobb odafigyelésre csak a meredek, kőomladékos hegyoldalakban, vagy a kitettebb gerinceken vezető útszakaszok esetében van szükség. Télies (havas, jeges) körülmények között természetesen a máskor egyébként könnyen járható hegyoldalak és gerincek is igencsak komoly veszélyforrásokká válhatnak (lavina, kicsúszás, hópárkány leszakadás), ezért a Magas-Retyezátban való téli túrázás kizárólag megfelelő tapasztalattal rendelkező, felkészült hegyjárók számára ajánlott.

Köves ösvény a Kapu-váll felé

Köves ösvény a Kapu-váll felé
Fotó: © Antony Borel, 2007

A Retyezát erdőrengetegében

A Retyezát erdőrengetegében
Fotó: © Budai Péter, 2008


| általános tudnivalók | útinformációk |

Útvonal információk

mi merre hány méter

Az alábbi útlajstrom a Retyezát turistajelzéssel ellátott útvonalainak túlnyomó részét felöleli. A felsorolt utak többségéhez kattintással megjeleníthető részletes vagy általános útleírás, illetve útvonalmetszet tartozik, valamint az összes útvonal megtekinthető GPS alapú interaktív térképünkön is. A megadott időtartamok irányadóak – természetesen egyéni kondíciótól függ, hogy ki mennyi idő alatt teljesít egy adott távot és szintet. A feltüntetett szintemelkedések és süllyedések a megadott irányra vonatkoznak.

Az útvonalhálózatban legutóbb 2012 őszén történt nagy változás: ekkor több, korábban jelzetlen ösvényt is turistajelzéssel láttak el. Így például a Pelága-rétről a Pelága-tó érintésével a Pelága-nyeregbe vezető régi pásztorösvényt immár kék pont jelzi, a Borbát-völgyi esztena felől a Zergebak-tó érintésével a Zárt kapuk gerincéléhez felkapaszkodó ösvényt pedig piros pont. Új jelzéssel látták el továbbá a Râuşor turistaközpontból a Prelucs-gerinc hátán a Retyezát-csúcsra vezető utat is (piros háromszög). Szintén a 2012-es év fejleménye a Zenóga-tó és Bukura-tó közötti két útvonalváltozat jelzéseinek változása (a Zsudele-nyergen át vezető út a korábbi piros pont helyett piros háromszög lett, míg a Szlevej-gerinc nyúlványát keresztező változatról ez utóbbi jelzés hivatalosan lekerült). A Bukura-katlan tavait körtúra formájában felfűző piros pont jelzést pedig kibővítették, így az útvonal most már a Lia-tavat is érinti. Ráadásként pedig: újra teljes hosszában szabadon járható a Rossz-völgy!

Az oldalon közölt információk naprakészen tartásában számítok a tisztelt Olvasók terepi tapasztalataira, bármilyen változás vagy kiegészítés bejelentését szívesen veszem.

kék sáv kék háromszög

Cârnic → (Pietrele) → Encián menedékház → Bukura-tó

11,5 km | 6-7 óra | +1200 m | –200 m | metszet (1) | metszet (2) | térképen

Útleírás megjelenítése

kék sáv piros kereszt

Buta-szoros → Buta-menedékház → Pelága-rét → Bukura-tó

14,8 km | 8-9 óra | +1500 m | -350 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros háromszög piros pont

Pietrele → (Fenyvesek tava) → Gáles-tó → Nagy-csúcs nyerge → Nagy-csúcs

7,5 km | 3½-4½ óra | +1050 m | -100 m | metszet (1) | metszet (2) | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga háromszög

Pietrele → Rossz-völgy → Pelága-nyereg

5,8 km | 3-3½ óra | +830 m | -50 m | metszet | térképen

Útleírás elrejtése

Ha hasznosnak találod az itt található túraleírásokat és megteheted, támogasd a retyezat.ro fenntartását és fejlesztését hűtőmágnes vásárlással, adományozással, vagy utasbiztosítás kötésével!

A Pietrele turistaközpont felől a Rossz-völgy (Valea Rea) bájos tófüzérének érintésével a Pelága-nyeregbe vezető turistautat 2005 és 2012 között a nemzeti park – hivatalos indoklás szerint a vadvilág nyugalmának védelme érdekében – lezárta, újabban viszont sokak örömére ismét látogathatóvá tették (újrafestették a jelzéseket, visszaállították az útjelző póznákat, valamint megtisztították a törpefenyvest és új fahidat is építettek a Pietrele-patakon).

Pietrelétől a kék sáv, illetve piros háromszög jelzésekkel karöltve indulunk el. Utóbbi a fenyvesbe érve aztán leágazik balra a Gáles-völgy felé, így a köves talajú erdei emelkedőnek már csak a megmaradt két jelzés vág neki. A következő fél kilométeren a Stânişoara-gerinc keleti oldalába kapaszkodunk fel (kb. 50 m szintet nyerve), majd egy kisebb tisztásos részre érve enyhe lejtmenetbe vált az út. Hamarosan jelzőoszlop hívja fel figyelmünket a sárga háromszög jelzés leágazására. Itt balra térünk, és rövid, ám viszonylag meredek erdei ereszkedés után keresztezzük a Pietrele-patak mellett felkapaszkodó kék háromszög jelzést, majd átkelünk a patak felett kiépített új fahídon. Túloldalt ismét balra térve néhány méteren a patak mellett haladunk, majd emelkedni kezdünk a Pietrele-gerinc nyugati oldalában. Kisvártatva enyhe vargabetűvel kerüljük ki az erdő széldöntést szenvedett részét (korábban itt egyenesen haladt a jelzett út), majd egy komolyabb kaptató vár ránk: ösvényünk, bár puha erdei talajon vezet, korántsem nevezhető kényelmesnek... Mintegy 100 m szintet leküzdve aztán végre megenyhül az emelkedő és rövidesen újabb útbaigazító póznára figyelhetünk fel. Érdemes tudni, hogy jobb kéz felől itt csatlakozik be az Encián-menedékháztól induló „nem hivatalos” piros kereszt jelzés.

A következő útszakasz – bár továbbra is emelkedni fogunk – kényelmes erdei sétának tűnhet az eddigiekhez képest. Úgy 300 m múlva bal kéz felől elhaladunk egy jellegzetes, alacsony sziklafal mellett (közvetlenül előtte jelzetlen ösvény leágazására lehetünk figyelmesek), majd mintegy 500 m megtételét követően a sűrű erdőből egy nagyobb tisztásra érünk ki, ahol finom málnát termő bokrok csábítják csemegézésre az erre járókat. A magas fűvel benőtt részen jelzőoszlopok iránymutatása alapján haladunk át, majd balra kanyarodva átkelünk egy vizenyős, zsombékos részen. Itt már hallhatjuk a Rossz-völgy szilaj patakának zúgását, amit csakhamar el is érünk. A vízfolyás medre mellé szegődve utunk innentől ismét meredeken kapaszkodik felfelé, egészen az erdőhatárig, ahol eltávolodunk a pataktól, a szálfenyőt pedig felváltja a törpefenyves. A makacsul terjeszkedő növényzetbe az út újranyitásakor széles nyiladékot vágtak, így előbb jobb kéz felől a Pietrele-, majd balról a Rossz-völgyi gerinc vonulatából is egyre többet láthatunk. Késő nyáron nagy áfonyabőségre is számíthatunk ezen a szakaszon... A törpefenyőből lassan, de biztosan kiérve széles, füves mezőre jutunk, ahol kitárulkozik előttünk a Rossz-völgy tágas katlana, s feltűnnek előttünk a völgy felső szintjeit egymástól elválasztó sziklás terepküszöbök, mögöttük a Papusa és Pelága kikandikáló csúcsaival.

A nyílt terepen való tájékozódást a továbbiakban jelzőpóznák segítik, de a jól kitaposott ösvény is egyszerűen követhető. Az első tereplépcsőn viszonylag könnyen túljutunk, majd keresztezzük a Rossz-völgyi patak egyik nagyobb mellékágát. Ezen a ponton újra a patak medrének közelébe kerülünk (bal kéz felől hallható is a víz csobogása) és a továbbiakban sem távolodunk majd el tőle túlságosan. Törpefenyővel vegyített füves-köves terepen közelítjük meg a völgy következő tereplépcsőjét, amit végül több részletben mászunk meg (közben szép csendben meghaladjuk a 2000 méteres szintet). Fent erőteljes balkanyart véve még visszapillanthatunk eddig megtett útvonalunkra (ami az erdőhatárig jól visszakövethető), majd egy kisebb gázló keresztezését követően megérkezünk a 2090 m magasan fekvő Rossz-völgyi Alsó-tóhoz (Lacul Mutătorii), melynek hátterében a Rossz-völgyi-csúcs sziklás tömbje magasodik büszkén.

Ösvényünk innentől a patak szelídebb felső folyása mentén meanderezik tovább (ködös időben haladjunk figyelmesen, mert ezen a nyílt terepen könnyebb szem elől téveszteni a kövekre festett sárga jelzést). Előbb jobbra, majd ismét balra kanyarodva felkapaszkodunk a 2120 m magasan elterülő Törmelékes-tó (Lacul cu Pietriş) szintjére (a kövekkel valóban jócskán megrakott sekély tavat nem érintjük, csak megközelítjük). Ezután egy gyepes rész következik, melyen áthaladva délnek (azaz jobbra) vesszük az irányt (bal kéz felé pedig – néhány méterrel az út szintje felett, nézőpontunkból tehát rejtve maradva – két további tengerszem bújik meg). Nemsokára keresztezünk egy vízfolyást, majd találkozunk a Rossz-völgyi-katlan felső részét a Papusa északi oldala alatt átszelő – újabban piros kereszt jelzésű – turistaúttal (melyen balra fordulva eljuthatunk a szomszédos Gáles-völgybe). A hármas elágazásban a mi sárga háromszög jelzésünk (immáron a piros kereszt kíséretében) jobbra fordul, hogy felkapaszkodjon a Pelága-nyeregbe (Şaua Peleaga). A 2285 m magasan lévő nyeregig hátralévő bő 100 m szintemelkedést eleinte egy kényelmetlen kőfolyáson oldalazva (szikláról sziklára szökkenve), majd a hegyoldalba vágott meredek, apró kőmorzsalékkal borított ösvényen küzdjük le.

A Rossz-völgy patakának felső részén

A Rossz-völgy patakának felső részén
Fotó: © Budai Péter, 2008

A Mutătorii-tó júniusban

A Rossz-völgyi alsó tengerszem júniusban
Fotó: © Budai Péter, 2008

Jótanács: Bár a korábbi korlátozást feloldották, a Rossz-völgyben fokozottan ügyeljünk az élővilág nyugalmára, de egyben saját épségünkre is, ezen a részen ugyanis nem ritka jelenség a medve!

Figyelmeztetés: Télen az út erdőhatár feletti része lavinaveszélyes!

Utoljára frissítve: 2017/09/21

kék háromszög

Pietrele → Stânişoara-völgy → Retyezát-nyereg → Retyezát-csúcs

6 km | 4-4½ óra | +1000 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga sáv

Pietrele → Lolája-gerinc → Retyezát-csúcs

5,5 km | 4-5 óra | +1000 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros sáv

Bukura-csúcs → Bukura-nyereg → Pelága-csúcs → Pelága-nyereg

3,6 km | 2-3 óra | +390 m | -510 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros kereszt

Pelága-nyereg → Rossz-völgy → Tavacskák nyerge → Gáles-völgy

2,7 km | 1-1½ óra | +70 m | -380 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga sáv

Bukura-tó → Kapu-tó → Bukura-csúcs → Retyezát-csúcs

4,5 km | 3½-4 óra | +600 m | -100 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros háromszög

Bukura-tó → Zsudele-nyereg → Zenóga-tó

5,6 km | 3-3½ óra | +360 m | -400 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga kereszt

Bukura-tó → Pelága-csúcs → Papusa-csúcs → Kusztura-csúcs

7,5 km | 5½-6 óra | +950 m | –530 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék pont

Gura Apei → Lepusnyik-völgy → Pelága-rét → Pelága-tó → Pelága-nyereg

23 km | 8-9 óra | +1205 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros sáv

Papusa-csúcs → Zárt kapuk éle → Nagy-csúcs nyerge [→ Balája-rét]

1,9 km | 1½-2½ óra | +150 m | -270 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék háromszög

Baléja-rét → Borbát-völgyi esztena → Kusztura-ablak

14,8 km | 7-8 óra | +1000 m | -200 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros pont

Puj → Borbát-völgyi esztena → Zergebak-tó → Zárt kapuk éle

34,5 km | 10-12 óra | +1850 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros háromszög

Gura Zlata → Ragyes-Zlata hát → Zenóga-tó

11 km | 6-7 óra | +1350 m | -100 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék kereszt

Gura Apei → Ragyes-Zlata hát → Zenóga-tó

9,5 km | 4½-5½ óra | +1020 m | -120 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék kereszt

Zenóga-tó → Szlevej-hegyhát → Bukura-tó

10,5 km | 5-6 óra | +700 m | -650 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros sáv

Râuşor → (Retyezát-tengerszem) → Lolája-nyereg

4,3 km | 3-3½ óra | +1000 m | -10 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék kereszt

Râuşor → Ciurila-nyereg → Pietrele

5,9 km | 2½-3 óra | +580 m | –300 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros háromszög

Râuşor → Raszka-völgy → Prelucs-gerinc → Retyezát-csúcs

7,6 km | 3½-4 óra | +1250 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga pont

Berhina-rét → Szlevej-hegyhát → Bukura-tó

10 km | 5-6 óra | +1120 m | -280 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros sáv

Paltina-nyereg → Jorgován-kő → Buta-nyereg → Kusztura [→ Făgeţel-nyereg]

14 km | 5-6 óra | +950 m | -450 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga sáv

Zsil-völgy → Piule-Plésa gerinc → Szkorota-nyereg → Buta-menedékház

11,9 km | 7-8 óra | +1200 m | -560 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga pont

Zsil-völgy → Szkorota-völgy → Szkorota-nyereg → Buta-menedékház

7,6 km | 3-4 óra | +810 m | -340 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros háromszög

Câmpuşel-vadászház → Jorgován-kő → Paltina-nyereg → Berhina-rét

9,6 km | 5-6 óra | +950 m | -900 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros pont

Zsil-völgy → Soarbele-völgy → Paltina-nyereg

4,7 km | 2-2½ óra | +660 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése