EUB utazási biztosítások

Turistautak

| általános tudnivalók | útinformációk |

Általános tudnivalók

a gyalogsztrádákról

Jelzésrendszer

A Retyezát turistaútjain a Romániában „szabványos” három szín (piros, sárga, kék) és négy forma (sáv, kereszt, háromszög, pont) kombinációjával találkozhatunk kövekre, vagy oszlopokra festve. Megemlítendő még a szigorúan védett Gemenele rezervátum határát jelző piros négyszög, ami nem szabványos jelzés (ugyan nem is turistautat jelöl). A jelzések állapota vegyes: van ahol elég sűrű és szépen felújított, van ahol kevésbé. A kőtengerrel borított részeken időnként kisebb-nagyobb kőrakások is mutatják az utat. A zöldessárga zúzmó-mátrixba remekül beleolvadó sárga színnel jelzett utaknál gyakran szükség is van ezekre a „kőbabákra” (főleg ködös időben).

Irányjelző pózna az erdőben

Irányjelző pózna (Pietrele-völgy)
Fotó: © Budai Péter, 2009

Sok jó jelzés kis helyen is...

Kőre festett jelzések (Retyezát-csúcs)
Fotó: © Budai Péter, 2012

Karakter

A turistautak jellege elsősorban magasság és terepviszonyok függvényében változik. A hegylábi régió erdőségeiből kiérve egyre inkább köves (helyenként havasi gyepbe beleásott) ösvények vezetik a vándort. A csúcsrégiókban az ösvény jelleg gyakran meg is szűnik, csak egyik méretes szikláról a másikra átszökkenve követjük a jelzést. Olykor pedig a gyepen vezető csapások is belevesznek a növényzetbe. Ilyenkor térképről leolvasott irány szerint, illetve – amennyiben lehetséges – a környező terep alapján tájékozódva mehetünk tovább, remélve hogy újra megtaláljuk az elveszett fonalat. Törpefenyvessel benőtt részeken viszont ne játsszunk felfedezősdit, mert a sűrű növényzetben nagyon könnyű eltévedni, viszont annál nehezebb egy tapodtat is előrehaladni. Mesterséges biztosítással („láncos rész”) egyedül a Papusa északkeleti gerincének csorbájában (a Zárt kapuk felé vezető úton) találkozhatunk: itt egy acélsodrony segíti a kisebb sziklaszöktető leküzdését.

Az utak bejárása a nagy szintkülönbségek miatt általában jó erőnlétet kíván meg, de nem igényel különösebb technikát (túrabotok használata azért sokat segíthet). Nagyobb odafigyelésre csak a meredek, kőomladékos hegyoldalakban, vagy kitettebb gerinceken vezető útszakaszok esetében van szükség. Télies (havas, jeges) körülmények között természetesen a máskor egyébként könnyen járható hegyoldalak és gerincek is igencsak komoly veszélyforrásokká válhatnak (lavina, kicsúszás, hópárkány leszakadás), ezért a Magas-Retyezátban való téli túrázás kizárólag megfelelő tapasztalattal rendelkező, felkészült hegyjárók számára ajánlott.

Köves ösvény a Kapu-váll felé

Köves ösvény a Kapu-váll felé
Fotó: © Antony Borel, 2007

A Retyezát erdőrengetegében

A Retyezát erdőrengetegében
Fotó: © Budai Péter, 2008


| általános tudnivalók | útinformációk |

Útvonal információk

mi merre hány méter

Az alábbi útlajstrom a Retyezát turistajelzéssel ellátott útvonalainak túlnyomó részét felöleli. A felsorolt utak többségéhez kattintással megjeleníthető részletes vagy általános útleírás, illetve útvonalmetszet tartozik, valamint az összes útvonal megtekinthető GPS alapú interaktív térképünkön is. A megadott időtartamok irányadóak – természetesen egyéni kondíciótól függ, hogy ki mennyi idő alatt teljesít egy adott távot és szintet. A feltüntetett szintemelkedések és süllyedések a megadott irányra vonatkoznak.

Az útvonalhálózatban legutóbb 2012 őszén történt nagy változás: ekkor több, korábban jelzetlen ösvényt is turistajelzéssel láttak el. Így például a Pelága-rétről a Pelága-tó érintésével a Pelága-nyeregbe vezető régi pásztorösvényt immár kék pont jelzi, a Borbát-völgyi esztena felől a Zergebak-tó érintésével a Zárt kapuk gerincéléhez felkapaszkodó ösvényt pedig piros pont. Új jelzéssel látták el továbbá a Râuşor turistaközpontból a Prelucs-gerinc hátán a Retyezát-csúcsra vezető utat is (piros háromszög). Szintén a 2012-es év fejleménye a Zenóga-tó és Bukura-tó közötti két útvonalváltozat jelzéseinek változása (a Zsudele-nyergen át vezető út a korábbi piros pont helyett piros háromszög lett, míg a Szlevej-gerinc nyúlványát keresztező változatról ez utóbbi jelzés hivatalosan lekerült). A Bukura-katlan tavait körtúra formájában felfűző piros pont jelzést pedig kibővítették, így az útvonal most már a Lia-tavat is érinti. Ó, és ráadás: újra szabadon járható a Rossz-völgy!

Az oldalon közölt információk naprakészen tartásában számítok a tisztelt Olvasók terepi tapasztalataira, bármilyen változás vagy kiegészítés bejelentését szívesen veszem.

kék sáv kék háromszög

Cârnic → (Pietrele) → Encián menedékház → Bukura-tó

11,5 km | 6-7 óra | +1200 m | –200 m | metszet (1) | metszet (2) | térképen

Útleírás megjelenítése

kék sáv piros kereszt

Buta-szoros → Buta-menedékház → Pelága-rét → Bukura-tó

14,8 km | 8-9 óra | +1500 m | -350 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros háromszög piros pont

Pietrele → (Fenyvesek tava) → Gáles-tó → Nagy-csúcs nyerge → Nagy-csúcs

7,5 km | 3½-4½ óra | +1050 m | -100 m | metszet (1) | metszet (2) | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga háromszög

Pietrele → Rossz-völgy → Pelága-nyereg

5,8 km | 3-3½ óra | +830 m | -50 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék háromszög

Pietrele → Stânişoara-völgy → Retyezát-nyereg → Retyezát-csúcs

6 km | 4-4½ óra | +1000 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga sáv

Pietrele → Lolája-gerinc → Retyezát-csúcs

5,5 km | 4-5 óra | +1000 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros sáv

Bukura-csúcs → Bukura-nyereg → Pelága-csúcs → Pelága-nyereg

3,6 km | 2-3 óra | +390 m | -510 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros kereszt

Pelága-nyereg → Rossz-völgy → Tavacskák nyerge → Gáles-völgy

2,7 km | 1-1½ óra | +70 m | -380 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga sáv

Bukura-tó → Kapu-tó → Bukura-csúcs → Retyezát-csúcs

4,5 km | 3½-4 óra | +600 m | -100 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros háromszög

Bukura-tó → Zsudele-nyereg → Zenóga-tó

5,6 km | 3-3½ óra | +360 m | -400 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga kereszt

Bukura-tó → Pelága-csúcs → Papusa-csúcs → Kusztura-csúcs

7,5 km | 5½-6 óra | +950 m | –530 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék pont

Gura Apei → Lepusnyik-völgy → Pelága-rét → Pelága-tó → Pelága-nyereg

23 km | 8-9 óra | +1205 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros sáv

Papusa-csúcs → Zárt kapuk éle → Nagy-csúcs nyerge [→ Balája-rét]

1,9 km | 1½-2½ óra | +150 m | -270 m | metszet | térképen

Útleírás elrejtése

Ha hasznosnak találod az itt található túraleírásokat és megteheted, támogasd a retyezat.ro fenntartását és fejlesztését hűtőmágnes vásárlással, adományozással, vagy utasbiztosítás kötésével!

A Retyezát északi főgerincének legnehezebben járható jelzett turistaútja a Nagy-csúcs nyerge és a Papusa-csúcs között húzódik. Két kihívás teszi próbára az erre merészkedőket: egyrészt a Papusa alámosása nevű sziklás csorbába történő beereszkedés, másrészt a Zárt kapuk nevű, igen kitett gerincélen való áthaladás. Mindkettőhöz szédülésmentesség és némi sziklamászáshoz való affinitás szükséges.

Az út bejárása a Papusa felől kényelmesebb. A csúcsról ÉK felé indulunk el, a gerincen vezető piros sáv jelzést követve. Meredek, köves ösvényen ereszkedünk le a Papusa alámosása felé. Közvetlenül a csorba előtt meglepetésünkre egy kb. 4 m magas sziklaszöktető tetején találjuk magunkat. Itt egy meglehetősen kétes célszerűségű acélsodrony segítségével, vagy szabad sziklamászással juthatunk le az átjáróba, ahonnan szintben haladunk tovább a gerinc déli oldalában vezető ösvényen. Közben jobb kéz felé szépen rálátunk az alattunk tátongó, kőtörmelékkel bélelt kopár függővölgy fenekén csillogó Mély-tóra. Továbbmenve hamarosan elérjük a gyepes Papusa-nyerget, ahonnan észak felé a Rossz-völgy szépségében gyönyörködhetünk. Utunk továbbra is a hegyoldalban halad keleti irányba, ily módon megspórolva két kisebb kiemelkedés átmászását. Nemsokára a főgerinc és a Zergebak-csúcs találkozásánál lévő lapos platóra érkezünk.

A kis fennsík növényzettel benőtt gyepén ösvényünk rövid időre elvész, de az eddigi haladási irányt tartva, illetve a kihelyezett póznákat követve hamarosan újra kibontakozik. A lapály túloldalát elérve erőteljesen megváltozik a domborzat: előttünk húzódik a nevezetes Zárt kapuk éle. Az éles gerinc északi oldalán csupasz sziklás leszakadás, déli oldalán pedig egy fokkal barátságosabb, helyenként fűvel benőtt, de mégsem túl biztató meredély ásít. Ahogy ereszkedünk lefelé, a jobbról előbukkanó, mesébe illő szigettel ékesített Zergebak-tó, valamint a balról feltűnő kerekded Gáles-tó nyugodt víztükre igyekeznek oldani a hangulatot. Rövidesen megkezdődik a Zárt kapuk éles gerince, melynek többnyire déli oldalában vezet az ösvény, de több helyen rövid időre fel kell kapaszkodnunk magára a sziklaélre is, ahol az alattunk tátongó mélység miatt nagyon elővigyázatosan kell mozogni. Néhány ponton segédeszközök (sodrony, kábel) híján könnyebb sziklamászást igényel a továbbjutás, de aki idáig eljutott, meg fogja tudni oldani. A gerincről végig lenyűgöző kilátásban gyönyörködhetünk.

A technikásabb szakaszokat magunk mögött hagyva már csak egy meredek kaptató leküzdése van hátra, ami egyenesen a Nagy-csúcs nyergébe (2345 m) vezet. Innen az északi főgerincet tovább követve folytathatjuk vándorlásunkat kelet felé (az egykori Baléja menedékház irányába), leereszkedhetünk a Gáles-tóhoz a piros háromszög jelzésen, vagy – ha nem volt még elég a kalandból – a piros háromszög jelzés végső szakaszát bejárva nekivághatunk a Nagy-csúcsra (2463 m) vezető kitett gerincútnak is (ami szintén a gyakorlottabbak számára ajánlott, de az odafentről kínálkozó nagyszerű panoráma miatt érdemes megpróbálkozni vele).

A Nagy-csúcs alatti nyereg késő ősszel

A Nagy-csúcs alatti nyereg késő ősszel
(mögötte jobbra a Zárt kapuk)

Fotó: © Szoboszlay Marcell, 2007

A Zárt kapuk csipkézett gerince északról

A Zárt kapuk csipkézett gerince északról
(háttérben a Kusztura)

Fotó: © Csupor Jenő, 2008

A hótakaró elolvadásáig a folyamatos kicsúszásveszély miatt kizárólag megfelelő tapasztalattal és felszereléssel rendelkező, felkészült hegymászók számára járható az út, kedvező időjárási körülmények között.

kék háromszög

Baléja-rét → Borbát-völgyi esztena → Kusztura-ablak [→ Pelága-rét]

14,8 km | 7-8 óra | +1000 m | -200 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros pont

Puj → Borbát-völgyi esztena → Zergebak-tó → Zárt kapuk éle

34,5 km | 10-12 óra | +1850 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros háromszög

Gura Zlata → Ragyes-Zlata hát → Zenóga-tó

11 km | 6-7 óra | +1350 m | -100 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék kereszt

Gura Apei → Ragyes-Zlata hát → Zenóga-tó

9,5 km | 4½-5½ óra | +1020 m | -120 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék kereszt

Zenóga-tó → Szlevej-hegyhát → Bukura-tó

10,5 km | 5-6 óra | +700 m | -650 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros sáv

Râuşor → (Retyezát-tengerszem) → Lolája-nyereg

4,3 km | 3-3½ óra | +1000 m | -10 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék kereszt

Râuşor → Ciurila-nyereg → Pietrele

5,9 km | 2½-3 óra | +580 m | –300 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros háromszög

Râuşor → Raszka-völgy → Prelucs-gerinc → Retyezát-csúcs

7,6 km | 3½-4 óra | +1250 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga pont

Berhina-rét → Szlevej-hegyhát → Bukura-tó

10 km | 5-6 óra | +1120 m | -280 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros sáv

Paltina-nyereg → Jorgován-kő → Buta-nyereg → Kusztura [→ Făgeţel-nyereg]

14 km | 5-6 óra | +950 m | -450 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga sáv

Zsil-völgy → Piule-Plésa gerinc → Szkorota-nyereg → Buta-menedékház

11,9 km | 7-8 óra | +1200 m | -560 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga pont

Zsil-völgy → Szkorota-völgy → Szkorota-nyereg → Buta-menedékház

7,6 km | 3-4 óra | +810 m | -340 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros háromszög

Câmpuşel-vadászház → Jorgován-kő → Paltina-nyereg → Berhina-rét

9,6 km | 5-6 óra | +950 m | -900 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros pont

Zsil-völgy → Soarbele-völgy → Paltina-nyereg

4,7 km | 2-2½ óra | +660 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése