Turistautak

| általános tudnivalók | útinformációk |

Általános tudnivalók

a gyalogsztrádákról

Jelzésrendszer

A Retyezát turistaútjain a Romániában „szabványos” három szín (piros, sárga, kék), illetve négy forma (sáv, kereszt, háromszög, pont) kombinációjával találkozhatunk kövekre, fák törzsére vagy fém oszlopokra festve. Említést érdemel még a szigorúan védett Gemenele rezervátum határára figyelmeztető, nem szabványos (igaz, nem is turistautat jelölő) piros négyszög. A jelzések állapota vegyes: az esetek többségében kellő gyakorisággal elhelyezett és rendszeres időközönként felújított jelek kalauzolnak, ám akadnak útvonalak, amelyekre ez kevésbé igaz. A kőtengerrel borított részeken időnként kisebb-nagyobb kőrakások is mutatják az utat. Ezen „kőbabák” segítsége különösen jól jön a zöldessárga zuzmó-mátrixba remekül beleolvadó sárga színnel jelzett utak esetében (főleg ködös időben).

Irányjelző pózna az erdőben

Irányjelző pózna (Pietrele-völgy)
Fotó: © Budai Péter, 2009

Sok jó jelzés kis helyen is...

Kőre festett jelzések (Retyezát-csúcs)
Fotó: © Budai Péter, 2012

Karakter

A turistautak jellege alapvetően a tengerszint feletti magasság és a terepviszonyok függvényében változik. A hegylábi régió erdőségeiben változatos a helyzet: kényelmes talajúttól a köves ösvényig bezárólag bármi előfordulhat. A szálerdőből kiérve jellemzően köves (helyenként havasi gyepbe betaposott vagy beleásott) ösvények vezetik a vándort; eleinte törpefenyő foltokba vágott folyosókon, majd egyre inkább nyílt terepen. A csúcsrégióban az ösvény jelleg gyakran meg is szűnik, csak egyik méretes szikláról a másikra átszökkenve követjük a jelzést. Olykor pedig a gyepen vezető csapások is belevesznek a növényzetbe. Ilyenkor térképről vagy GPS készülékről leolvasott irány szerint, illetve – ha lehetséges – a környező terep alapján tájékozódva mehetünk tovább, remélve hogy újra megtaláljuk az elveszett fonalat. Törpefenyvessel benőtt részeken viszont ne játsszunk felfedezősdit, a sűrű növényzetben ugyanis kilátás híján nagyon könnyű eltévedni, ám annál nehezebb egy tapodtat is előrehaladni. Mesterséges biztosítással („láncos rész”) egyedül a Papusa északkeleti gerincének csorbájában (a Zárt kapuk felé vezető úton), valamint a Bukura főcsúcsának nyugati oldalában (a Retyezát-csúcs felé vezető úton) találkozhatunk. Az előbbi esetben egy régebben kihelyezett, vékonyka acélsodrony „segíti” a kisebb sziklaszöktető leküzdését; az utóbbi helyen viszont már új, vastag acélkábel nyújt biztosabb fogást néhány méternyi kitett szakaszon.

Az utak bejárása a nagy szintkülönbségek miatt általában jó erőnlétet kíván meg, de nem igényel különösebb technikát (túrabotok használata azért sokat segíthet). Nagyobb odafigyelésre csak a meredek, kőomladékos hegyoldalakban, vagy a kitettebb gerinceken vezető útszakaszok esetében van szükség. Télies (havas, jeges) körülmények között természetesen a máskor egyébként könnyen járható hegyoldalak és gerincek is igencsak komoly veszélyforrásokká válhatnak (lavina, kicsúszás, hópárkány leszakadás), ezért a Magas-Retyezátban való téli túrázás kizárólag megfelelő tapasztalattal rendelkező, felkészült hegyjárók számára ajánlott.

Köves ösvény a Kapu-váll felé

Köves ösvény a Kapu-váll felé
Fotó: © Antony Borel, 2007

A Retyezát erdőrengetegében

A Retyezát erdőrengetegében
Fotó: © Budai Péter, 2008


| általános tudnivalók | útinformációk |

Útvonal információk

mi merre hány méter

Az alábbi útlajstrom a Retyezát turistajelzéssel ellátott útvonalainak túlnyomó részét felöleli. A felsorolt utak többségéhez kattintással megjeleníthető részletes vagy általános útleírás, illetve útvonalmetszet tartozik, valamint az összes útvonal megtekinthető GPS alapú interaktív térképünkön is. A megadott időtartamok irányadóak – természetesen egyéni kondíciótól függ, hogy ki mennyi idő alatt teljesít egy adott távot és szintet. A feltüntetett szintemelkedések és süllyedések a megadott irányra vonatkoznak.

Az útvonalhálózatban legutóbb 2012 őszén történt nagy változás: ekkor több, korábban jelzetlen ösvényt is turistajelzéssel láttak el. Így például a Pelága-rétről a Pelága-tó érintésével a Pelága-nyeregbe vezető régi pásztorösvényt immár kék pont jelzi, a Borbát-völgyi esztena felől a Zergebak-tó érintésével a Zárt kapuk gerincéléhez felkapaszkodó ösvényt pedig piros pont. Új jelzéssel látták el továbbá a Râuşor turistaközpontból a Prelucs-gerinc hátán a Retyezát-csúcsra vezető utat is (piros háromszög). Szintén a 2012-es év fejleménye a Zenóga-tó és Bukura-tó közötti két útvonalváltozat jelzéseinek változása (a Zsudele-nyergen át vezető út a korábbi piros pont helyett piros háromszög lett, míg a Szlevej-gerinc nyúlványát keresztező változatról ez utóbbi jelzés hivatalosan lekerült). A Bukura-katlan tavait körtúra formájában felfűző piros pont jelzést pedig kibővítették, így az útvonal most már a Lia-tavat is érinti. Ráadásként pedig: újra teljes hosszában szabadon járható a Rossz-völgy!

Az oldalon közölt információk naprakészen tartásában számítok a tisztelt Olvasók terepi tapasztalataira, bármilyen változás vagy kiegészítés bejelentését szívesen veszem.

kék sáv kék háromszög

Cârnic → (Pietrele) → Encián menedékház → Bukura-tó

11,5 km | 6-7 óra | +1200 m | –200 m | metszet (1) | metszet (2) | térképen

Útleírás megjelenítése

kék sáv piros kereszt

Buta-szoros → Buta-menedékház → Pelága-rét → Bukura-tó

14,8 km | 8-9 óra | +1500 m | -350 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros háromszög piros pont

Pietrele → (Fenyvesek tava) → Gáles-tó → Nagy-csúcs nyerge → Nagy-csúcs

7,5 km | 3½-4½ óra | +1050 m | -100 m | metszet (1) | metszet (2) | térképen

Útleírás elrejtése

Ha hasznosnak találod az itt található túraleírásokat és megteheted, támogasd a retyezat.ro fenntartását és fejlesztését hűtőmágnes vásárlással, adományozással, vagy utasbiztosítás kötésével!

A Pietrele-turistaközpontból a kék sáv, illetve sárga háromszög jelzésekkel együtt indulunk el dél felé. Az erdőbe érve aztán piros háromszög jelzésű ösvényünk szinte azonnal elágazik a másik kettőtől, és az irányt bal kéz felé véve folytatja tovább magányos útját. Eleinte enyhe, majd egyre meredekebb lejtőn ereszkedünk be a Pietrele-patak völgyébe. Mintegy 70 méternyi szintvesztés után, a völgy aljába érve keresztezzük a kék háromszög jelzést, majd átkelünk a patak felett kiépített fahídon. A túloldalon ezután meredek, szerpentinező kapaszkodóval szerezzük vissza a korábban elveszett szint egy részét, majd nagyjából szintben megkerüljük a Pietrele-gerinc északi elvégződését. A következő néhány száz méteren a Gáles-völgy bal oldalán haladunk előre, majd a patak medréhez beereszkedve egy újabb fahíd segítségével átkelünk a vízfolyás jobb partjára, ahol „menetrend szerint” ismét egy emelkedő szakasz vár minket. Rövidesen útelágazáshoz érkezünk, ahol jobb kéz felé a piros pont jelzésű úton a Fenyvesek tavának érintésével, balra pedig továbbra is a piros háromszög jelzést követve haladhatunk tovább a Gáles-tó felé (később e két útvonal újból egyesül majd).

piros pontA Fenyvesek tava felé vezető variáns talán célszerűbb választás, hiszen a plusz látványosságért cserébe még csak kitérőt sem kell tennünk. Ha erre indulunk el, rövidesen ismét át kell kelnünk a Gáles-patakon, ám ezúttal – fahíd híján – egy sekélyebb rész gázlóján, kőről kőre lépkedve jutunk át a túlpartra. Ösvényünk ezt követően egy kiadós, garantáltan izzasztó kapaszkodóval vezet fel a Retyezát legalacsonyabb fekvésű, valóban a fenyves mélyén megbúvó tengerszeméhez. Az emelkedő utáni laposabb részen figyeljünk jobb kéz felé, mert könnyen elbandukolhatunk a tó mellett, ha nem vagyunk körültekintőek! Egy nagy sziklához érve a Gáles-tó útirányát mutató jel, illetve a campare interzis (táborozni tilos) feliratú tábla lesz az a pont, ahol pár métert jobbra letérve megtaláljuk a különleges hangulatú Fenyvesek tavát. Az északkeleti irányban folytatódó turistaút viszonylag enyhe terepen vezet tovább, majd a patakon újfent – ezúttal ismét egy fahídon – átkelve rövidesen visszacsatlakozik a piros háromszög jelzésbe.

piros háromszögA piros háromszög jelzés ösvénye a Gáles-völgy jobb oldalán szintén folyamatos – eleinte komoly, majd valamelyest szelídebb (ám továbbra is érezhető) – emelkedővel kapaszkodik felfelé a sűrű fenyőerdőben, kezdeti északkeleti irányultságát fokozatosan délkeletire változtatva. Nagyjából 1 km múlva jobb kéz felől visszacsatlakozik hozzánk a Fenyvesek tava felől érkező, piros pont jelzésű turistaút.

A felső elágazási pontot magunk mögött hagyva tovább kapaszkodunk az erdei ösvényen, majd nemsokára (mintegy 200 m múlva) egy pihenésre csábító tisztásra érünk, ahol kitárulkozik előttünk a Gáles-völgy felső része. A széles völgyet balról a Gáles-gerinc sziklabetétekkel tarkított oldala, míg jobbról a fenyvessel benőtt Rossz-völgyi gerinc fogja közre, a háttérben középütt pedig már a hegység főgerincének egy részlete is kikandikál. A kis mezőn átvágva immár törpefenyvesben haladunk tovább, utunkat pedig szép szál cirbolya-matuzsálemek kísérik. Kanyargós ösvényünk rövidesen a Gáles-patak közelébe kalauzol, melynek folyását követve felkapaszkodunk az előttünk lévő tereplépcsőn. Ezzel ismét nyílt térszínre jutunk, ahonnan már csak néhány lépés választ el minket a Retyezát negyedik legnagyobb vízfelületű (4 ha) tengerszemétől. Az 1990 m magasan fekvő Gáles-tó partjától festői látvány tárul elénk: balra a Nagy-csúcs roppant tömege tornyosul a völgy fölé, jobbunkon a Rossz-völgyi gerinc taraja hullámzik, előttünk pedig a Zárt kapuk áthatolhatatlannak tűnő kárgerince zárja le a völgyfőt.

Jelzésünk a tó északkeleti partján folytatódik tovább, majd mintegy 100 m megtétele után balra felkanyarodik a hegyoldal füves pásztájára. Ezen a ponton figyelmesnek kell lenni, mert az elágazást jelző póznáról (itt csatlakozik be dél felől a Rossz-völgy irányából érkező piros kereszt jelzés) hiányzik az irányt mutató tábla, így csak a kövekre festett jelzések alapján tájékozódhatunk. A piros háromszög jelzést követve fokozatosan feljebb kapaszkodunk a Nagy-csúcs oldalában, miközben ösvényünk nagy ívben jobbra kanyarodva visszatér eredeti, délkeleties útirányához. Az eleinte füves terep egyre inkább kövesbe vált, amit helyenként törpefenyő foltok színesítenek. Jobb kéz felé egyre magasabbról látunk rá a kerekded, falevélhez hasonló formájú tóra, amit nehéz szívvel hagyunk magunk mögött. Egy meglepetésszerű, rövid ereszkedő szakaszt követően aztán ösvényünk keletnek fordul, s a „Zergék ebédje” (Prânzul caprelor) néven emlegetett meredek, apróköves törmelékkel borított, igencsak kényelmetlen emelkedőn kapaszkodik fel – rövid távon mintegy 250 m szintet nyerve – a Nagy-csúcs nyergébe (2345 m). A szűnni nem akaró kaptatón az út irányát jelző újabb és újabb póznák jelennek meg felettünk, melyek láttán az ember hajlamos rendre azt gondolni, hogy a következő már a nyeregben lesz... de folyton csalódnia kell. Hátratekintve viszont mégis megnyugodhatunk, hiszen egyre mélyebben látjuk magunk alatt a Gáles-völgyfő sziklatörmelékkel bélelt katlanát (háttérben a Retyezát legmagasabb hegycsúcsaival), és egy jó darabig még a Gáles-tó reményt adó kék víztükre sem tűnik el a látómezőnkből. Amikor ez bekövetkezik, fellélegezhetünk, mert hamarosan megérkezünk a hegység egyik legmagasabban fekvő nyergébe.

A széles, fűvel benőtt nyereg egyébként fontos turistaút-csomópont is. Egyrészt ide fut be a Zárt kapuk felől érkező piros sáv jelzés (érdemes ezen kicsit nyugat felé elmerészkedni, mert lélegzetelállító kilátásban lehet részünk a főgerinctől túloldalán lévő Zergebak-tóra), amely kelet felé a Lănciţa-gerincen folytatódik tovább az egykori Baléja menedékházig (szem előtt tartandó, hogy a turistaút ezen szakasza ritkábban járt és a jelzések is elhanyagoltabbak, mint máshol – bár 2015 őszén megkezdték a karbantartási munkálatokat). Másrészt az általunk eddig követett piros háromszög jelzés – ha ritkásan és kopottan is – felvezet a közeli Nagy-csúcsra (2463 m). Ez a szakasz a helyenként kitett gerinc miatt inkább csak a tapasztaltabb túrázók számára ajánlott. A nyeregből célozzuk be a kőtörmelékkel borított gerincre vezető legrövidebb utat, majd a gerincre érve kövessük annak vonalát. Itt már elvétve találkozhatunk egy-egy megkopott, régi jellel, illetve a kiegészítő jelzés szerepét betöltő kőrakásokkal. A nyeregből is jól látható előcsúcsra (2437 m) felérkezvén meglepődötten konstatálhatjuk, hogy az áhított főcsúcs bizony még odébb van: légvonalban mérve nagyjából ugyanolyan távol, mint amit eddig megtettünk. S bár szintből nincs már sok hátra, az innentől nehezebbé váló terep lelassítja haladásunkat. Igazi gerincúton (a mászáshoz helyenként kezeinket is használva) közelítjük meg a Retyezát negyedik legmagasabb hegycsúcsát, amit elérve elégedetten tekinthetünk körbe – küzdelmes munkánkért cserébe jól megérdemelt panorámát kapunk (bár tény, hogy a látvány nem sokban különbözik az előcsúcsról elénk táruló képtől). A jelzés ezen a ponton véget ér, így lemeneti útvonalunk a nyeregig biztosan meg fog egyezni a felfelé vezetővel.

Télen az út Gáles-tó feletti része rendkívül lavinaveszélyes!

Utoljára frissítve: 2017/09/21

sárga háromszög

Pietrele → Rossz-völgy → Pelága-nyereg

5,8 km | 3-3½ óra | +830 m | -50 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék háromszög

Pietrele → Stânişoara-völgy → Retyezát-nyereg → Retyezát-csúcs

6 km | 4-4½ óra | +1000 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga sáv

Pietrele → Lolája-gerinc → Retyezát-csúcs

5,5 km | 4-5 óra | +1000 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros sáv

Bukura-csúcs → Bukura-nyereg → Pelága-csúcs → Pelága-nyereg

3,6 km | 2-3 óra | +390 m | -510 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros kereszt

Pelága-nyereg → Rossz-völgy → Tavacskák nyerge → Gáles-völgy

2,7 km | 1-1½ óra | +70 m | -380 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga sáv

Bukura-tó → Kapu-tó → Bukura-csúcs → Retyezát-csúcs

4,5 km | 3½-4 óra | +600 m | -100 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros háromszög

Bukura-tó → Zsudele-nyereg → Zenóga-tó

5,6 km | 3-3½ óra | +360 m | -400 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga kereszt

Bukura-tó → Pelága-csúcs → Papusa-csúcs → Kusztura-csúcs

7,5 km | 5½-6 óra | +950 m | –530 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék pont

Gura Apei → Lepusnyik-völgy → Pelága-rét → Pelága-tó → Pelága-nyereg

23 km | 8-9 óra | +1205 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros sáv

Papusa-csúcs → Zárt kapuk éle → Nagy-csúcs nyerge [→ Balája-rét]

1,9 km | 1½-2½ óra | +150 m | -270 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék háromszög

Baléja-rét → Borbát-völgyi esztena → Kusztura-ablak

14,8 km | 7-8 óra | +1000 m | -200 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros pont

Puj → Borbát-völgyi esztena → Zergebak-tó → Zárt kapuk éle

34,5 km | 10-12 óra | +1850 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros háromszög

Gura Zlata → Ragyes-Zlata hát → Zenóga-tó

11 km | 6-7 óra | +1350 m | -100 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék kereszt

Gura Apei → Ragyes-Zlata hát → Zenóga-tó

9,5 km | 4½-5½ óra | +1020 m | -120 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék kereszt

Zenóga-tó → Szlevej-hegyhát → Bukura-tó

10,5 km | 5-6 óra | +700 m | -650 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros sáv

Râuşor → (Retyezát-tengerszem) → Lolája-nyereg

4,3 km | 3-3½ óra | +1000 m | -10 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

kék kereszt

Râuşor → Ciurila-nyereg → Pietrele

5,9 km | 2½-3 óra | +580 m | –300 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros háromszög

Râuşor → Raszka-völgy → Prelucs-gerinc → Retyezát-csúcs

7,6 km | 3½-4 óra | +1250 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga pont

Berhina-rét → Szlevej-hegyhát → Bukura-tó

10 km | 5-6 óra | +1120 m | -280 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros sáv

Paltina-nyereg → Jorgován-kő → Buta-nyereg → Kusztura [→ Făgeţel-nyereg]

14 km | 5-6 óra | +950 m | -450 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga sáv

Zsil-völgy → Piule-Plésa gerinc → Szkorota-nyereg → Buta-menedékház

11,9 km | 7-8 óra | +1200 m | -560 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

sárga pont

Zsil-völgy → Szkorota-völgy → Szkorota-nyereg → Buta-menedékház

7,6 km | 3-4 óra | +810 m | -340 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros háromszög

Câmpuşel-vadászház → Jorgován-kő → Paltina-nyereg → Berhina-rét

9,6 km | 5-6 óra | +950 m | -900 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése

piros pont

Zsil-völgy → Soarbele-völgy → Paltina-nyereg

4,7 km | 2-2½ óra | +660 m | metszet | térképen

Útleírás megjelenítése